USI – Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering

USI är ett långsiktigt samarbete mellan svenska lärosäten och de svenska instituten runt Medelhavet som ger möjligheter till internationalisering, fler- och tvärvetenskaplighet liksom samverkan med andra aktörer. Syftet är att skapa en plattform för ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att ge studenter, doktorander, lärare och forskare vid de medverkande lärosätena kännedom om och möjlighet att nyttja institutens unika möjligheter.

USI skapar möten och bygger relationer – över landsgränser, mellan universitet och vetenskapliga fält. Vår ambition är att erbjuda nya perspektiv, spännande internationella erfarenheter och värdefulla kontakter för framtiden.

Bild1

su

luuuumugu

 

 

 

istanbul      jerusalemrom