Forskarseminarier

Forskarseminarier

USI ger forskarseminarier med fokus på aktuella frågor med koppling till medelhavsregionen. Seminarierna är tvärvetenskapliga och syftar till att knyta kontakter och öka erfarenhetsutbytet mellan svenska forskare och forskare i regionen.

Fram till i dag har USI anordnat fyra seminarier på plats vid de svenska Medelhavsinstituten – två i Alexandria, ett i Istanbul och ett i Rom. Det första forskarseminariet arrangerades mitt under den arabiska våren 2011 i Alexandria. Temat var hur man bygger demokratier i forna diktaturer.

Medverkan vid USI forskarseminarium

Inbjudna deltagare är forskare vid universiteten och de svenska Medelhavsinstituten inom USI-samarbetet samt forskare och andra aktörer i institutens värdländer. För forskare från Sverige finns i regel möjlighet att söka ett särskilt resebidrag för medverkan vid utlandsförlagda forskarseminarier inom USI. Vänligen kontakta ditt universitets kontaktperson för detaljer.

Tidigare forskarseminarier

Creating Confidence and Democracy in Previous Autocracies, Alexandria 2011
Läs rapporten här: Report Creating Confidence and Democracy in Previous Autocracies

The Role of Education in Democratic Societies, Alexandria 2013
Läs rapporten här: The role of education in democratic societies – report

Religion, Law and Society, Istanbul 2014

Migration and the Mediterranean – past and present, Rom 2014

 

Bild1

su

luuuumugu

 

 

 

istanbul      jerusalemrom