Studera vid Medelhavet
- ämnesöverskridande masterkurser från de svenska universiteten

HemsidaIstanbul- kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst


Istanbul - kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst - 7,5 hp

Kursen behandlar kulturmöten av olika slag, med fokus på Istanbul – från den bysantinska och osmanska perioden fram till idag. I första hand vänder sig denna kurs till humanister, samhällsvetare och religionsvetare, men alla med en grundexamen och ett intresse för det globala kulturarvet är välkomna att delta.

Kursen ger en reflekterad syn på vem som använde den materiella kulturen, vilka anspråk de hade, och på vad man ville säga med olika monument. Under kursen hanteras litteratur, musik, konst, miljöer och arkitektur från olika kunskapstraditioner och olika tider. Undervisningen ger en bakgrund till Istanbuls växelrika historia och de religiösa förhållandena. I kursen ingår studiebesök rörande turkiska samlingar i Sverige till bland annat Medelhavsmuseet och Nordiska museet.

De första två veckornas undervisning ges i Sverige. Därefter följer en vecka i själva Istanbul. Under kursen ska ett projekt göras färdigt, som behandlas i seminarier under en avslutande vecka i Sverige. Lärarna handleder och hjälper till med innehåll, teori, metodik och praktiska lösningar. I Istanbul sker undervisningen delvis i form av fältarbete genom studier av miljöer, bebyggelse och konst. Kursperioden som är förlagd till Turkiet arrangeras i samarbete med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.Istanbul - en stad för kulturmöten

En stad med lång historia kan sägas vara en produkt av sina minnen. Minnena framträder fysiskt i de hus, platser, statyer och konstverk som överlevt invasioner, ideologiska omvälvningar och tidens tand. Vi skall gripa tag i dessa fysiska minnen aktivt för att nå till den historiska kunskapen. Istanbul kommer att tjäna som en fallstudie för kursen. Under lång tid var Istanbul (Konstantinopel) den största och viktigaste metropolen i den östra medelhavsregionen. Nobelpristagaren Orhan Pamuk beskriver Istanbul i ”Svarta boken” som sluten och mörk — men att staden är läsbar för den nyfikna betraktaren.

Vi skall läsa staden, och röra oss flitigt i Istanbul: i moskéer, kyrkor, palats, museer men också i vardagsmiljöerna på basarer, torg och gator. Vi skall undersöka staden med olika glasögon: nordbons syn på det ”orientaliska”, flanörens desintresserade ögonkast, forskarens objektiva granskning, turkarnas syn på Västerlandet.

 
Studieort: Uppsala/Istanbul
Undervisningsspråk: sve/eng
Period: Vt12 v. 03-23, halvfart 50%
Ansökan senast: 15 oktober 2011

Resor och logi för vistelsen vid Medelhavet bekostas i huvudsak av de svenska universiteten. Kursen kan sökas via Uppsala universitet, www.studera.nu. De som redan antagits till Uppsala universitets avancerade program måste ej söka via studera.nu.

Via www.studera.nu hittar du också mer information om kursen via respektive lärosätes egna kursbeskrivningar och också viss kursinformation för dem som ska gå kursen.

Men vi behöver (det gäller ALLA) en skriftlig ansökan på högst en A4-sida där du anger på vilket sätt kursen går i samklang med dina övriga studier, varför du personligen vill söka, vad du väntar dig av kursen, samt något om dina tidigare högskolestudier. Glöm inte heller namn, adress, lärosäte, e-post, samt första delen av personnumret. Ansökan skall skickas till: Konstvetenskapliga institutionen, Sekretariatet, Box 630, SE-751 26 Uppsala, Sverige, före den 15 oktober 2009. Poststämpeln gäller och för sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Meddelande om beslut om deltagande kommer före jul.

För mer information om kursen tag gärna kontakt med någon av nedanstående kontaktpersoner:

Uppsala universitet
Jan von Bonsdorff
018-471 28 89

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

USI är ett samarbete mellan:

Logotyp Göteborgs universitet Logotyp Linköpings universitet Logotyp Lunds universitet Logotyp Stockholms universitet Logotyp Umeå universitet Logotyp Uppsala universitet

Logotyp Svenska forskningsinstitutet Istanbul Logotyp Svenska institutet Alexandria Logotyp Svenska instutet Aten Logotyp Svenska instutet Rom