Seminarier

Mobila introduktionsseminarier vid Svenska Instituten i Athen och Rom läsåret 24/25

Är du doktorand, lärare eller forskare vid ett USI-universitet? Välkommen att ansöka till en unik introduktion till Instituten i Rom och Athen läsåret 24/25! Ansök här senast 21 maj. Anmäl dig gärna till ett digitalt informationsmöte 29 april 2024, kl 10-11.

Instituten i Athen och Rom är väletablerade svenska institutioner för forskning och högre utbildning på plats i Grekland och Italien, där de sedan decennier utgör en internationell kontaktyta och plattform för vetenskaplig interaktion för doktorander och forskare.

Seminarierna presenterar Instituten och deras kontexter. Deltagarna får en aktuell inblick i Institutens löpande vetenskapliga och pedagogiska verksamhet, deras infrastruktur och interaktion med de internationella forskningssamhällena på plats i Athen och Rom.

Seminarierna riktar sig till dig som är doktorand, lärare och/eller forskare inom till exempel humaniora, konst eller samhällsvetenskap och är intresserad av att veta mer om Instituten och deras verksamheter, liksom om hur deras kompetens och resurser kan vara relevanta för dig och ditt arbete. Seminarierna löper över två terminer och består av en veckas vistelse på vardera institut. För doktorander: 7-11 oktober 2024 i Rom och 31 mars till 4 april 2025 i Athen. För lärare och forskare: 14-18 oktober 2024 i Rom och 7-11 april 2025 i Athen. Seminarierna ges på svenska.

I seminarierna ingår presentationer av Instituten, deras resurser, tjänster och nätverk, samt studiebesök vid olika forsknings-institutioner såsom fackbibliotek, arkiv, laboratorier, museer, historiska platser med mera. I seminarierna ingår även kvällsföreläsningar vid andra institutioner och kollegialt utbyte med lokala och internationella doktorander och forskare.

Anställda vid USI-lärosäten är välkomna att ansöka senast 21 maj 2024. Observera att du förväntas kunna delta både i Rom och Athen. Vid frågor vänligen kontakta USI kansli: karin.wallin@gu.se. Antagningsbesked kommer att skickas ut i början av juni. Praktisk information skickas ut till antagna.

Deltagare ansvarar själva för att boka och finansiera sin resa, boende och uppehälle, och det finns goda möjligheter att få Erasmus+ Staff Training Grant för detta ändamål för både doktorander och lärare. Kontakta ansvarig för Erasmus+ vid ditt lärosäte för mer information om hur du ansöker om detta.

Seminarierna arrangeras av Svenska Instituten i Rom och Athen, inom ramen för USI, Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering.   

För den som vill kombinera seminarieveckorna med en egen vistelse i Rom och/eller Athen för till exempel datainsamling, forskning eller ostörd skrivtid med arbetsro i en inspirerande miljö finns det möjlighet att ansöka om vistelse vid instituten i anslutning till seminarierna.

Instituten erbjuder också en rad olika seminarier för forskare och andra målgrupper, se respektive instituts websida.

Tidigare forskarseminarier

Creating Confidence and Democracy in Previous Autocracies, Alexandria 2011
Läs rapporten här: Report Creating Confidence and Democracy in Previous Autocracies

The Role of Education in Democratic Societies, Alexandria 2013
Läs rapporten här: The role of education in democratic societies – report

Religion, Law and Society, Istanbul 2014

Migration and the Mediterranean – past and present, Rom 2014

Bild1
su
lu
uu
umu
gu
istanbul