Kontakt

Ordförande

Pauli Kortteinen, Göteborgs universitet

pauli.kortteinen@gu.se

Kansli

Karin Wallin, Göteborgs universitet

Karin.wallin@gu.se

 

Styrgrupp

Göteborg universitet: Pauli Kortteinen, vice-rektor för utbildning, ordförande USI

Lunds universitet: Ann-Kristin Wallengren, vicerektor

Stockholms universitet: Stefan Helgesson, vicerektor

Umeå universitet: Marlene Johansson Falck, prodekan

Uppsala universitet: Erik Lindberg, dekan

Svenska institutet i Aten: Jenny Wallensten, direktör

Svenska institutet i Istanbul: Anders Ackfeldt, biträdande direktör

Svenska institutet i Rom: Ulf R. Hansson, direktör

Kontaktpersoner vid lärosätena

Göteborg universitet: Karin Wallin Karin.wallin@gu.se

Lunds universitet: Isabelle Nilsson: isabelle.nilsson@er.lu.se

Stockholms universitet: Felicia Markus: felicia.markus@su.se

Umeå universitet: Ann-Catrine Eriksson: ann-catrine.eriksson@umu.se

Uppsala universitet: Kim Solin: kim.solin@uu.se

Bild1

su

luuuumugu

  istanbul