Kurser

USI erbjuder tvärvetenskapliga kurser för mastersstudenter och doktorander med fältstudier vid de svenska instituten i Rom, Aten och Istanbul. En USI-kurs ger dig internationella erfarenheter och nya perspektiv. Tillsammans med studenter och lärare från olika universitet, discipliner och kunskapstraditioner får du ta del av ny kunskap men även omsätta dina kunskaper till praktik. Du får möjlighet att möta experter från regionen och själv utforska förhållandena på plats.

Aktuella kurser 

Levd Religion: Representation och praktik 7,5 hp, HT24. Ges av Stockholms universitet i samarbete med Göteborgs och Umeå universitet, med fältstudier vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Ansök via antagning.se senast 15 april 2024. 

Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska institutet i Athen (15 hp) Ges av Stockholms universitet HT24, ansök via antagning.se senast 15 april 2024.

Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom Ges av Stockholms universitet HT24, ansök via antagning.se senast 15 april 2024.

Vårterminen 2025 ges en arkeologisk kurs (15 hp) vid Svenska Institutet i Rom av Göteborgs universitet samt en kurs inom historia vid Institutet i Istanbul av Uppsala universitet. Dessa söks via antagning.se i början av hösten 2024. 

Se respektive instituts hemsida för fler kurser som de regelbundet erbjuder i samarbete med olika svenska universitet.

Tidigare kursutbud

Här nedan ser du kurser som tidigare givits inom USI.

 

Bild1
WebbSofia

USI offers cross-disciplinary courses for masters students and doctoral students with fieldstudies at the Swedish Research Institutes in Rome, Athens or Istanbul. You will gain international experience, new perspectives and get the opportunity to meet local experts and be able to explore conditions on site. Together with students and teachers from different universities, disciplines and academic traditions you will be given the opportunity to take part of new knowledge, but also to put your knowledge into practice.

Current Courses

Autumn 2024: Lived Religion: Representation and Practise 7,5 ECTS credits  Given by Stockholm University in cooperation with the University of Gothenburg and Umeå University and with field studies at the Swedish Research Institute in Istanbul. Open for application for master and doctoral students. Apply March 15-April 15, 2024, through antagning.se. More information about this course and course syllabus can be found here. 

Courses at the institutes

Please see the websites of the respective institutes to find out which courses they offer each year.

Previous Courses

Below you can see previous courses given by USI.

Bild1