Familj, religion och rätt – 15 hp

familj

Med Sverige och Turkiet som fallstudier behandlar kursen Familj, religion och rätt relationerna mellan familjemönster, religiöst artikulerade traditioner samt nationella och internationella rättssystem. Kursen ger dig generella verktyg för att förstå och hantera relationer och värdekonflikter i mötet mellan olika familjesystem, religioner och rättsliga traditioner. I kursen fokuseras just dessa möten och hur de yttrar sig i Sverige idag. Av stort intresse är också att undersöka vad vi kan lära av förändringarna i det turkiska samhället där liknande möten och konflikter mellan olika traditioner och synsätt utspelas. Vi besöker Istanbul där mötet mellan olika traditioner i Turkiet är som tydligast. Potentiella konflikter i tolkningar av rättigheter och skyldigheter rörande familjen uppmärksammas mot bakgrund av staten och rättsordningen, lokala tolkningar av islamiska rättstraditioner, EU:s regelverk samt Europeiska konventionen om de grundläggande fri- och rättigheterna.

Kursen inleds med ett tre dagars internat, därefter följer viss distansundervisning, en veckas fältarbete i Istanbul samt enskilt arbete om 7,5 hp. Blandningen av undervisningsformer gör att kursen lämpar sig väl för personer som redan idag i sitt yrkesliv kommer i kontakt med dessa frågor. Kursveckan i Turkiet arrangeras i samarbete med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Istanbul – mellan två världar

När Turkiet utropades till republik 1923 var ambitionen att skapa en modern, homogen och sekulär nationalstat. Religiösa domstolar avskaffades, det latinska alfabetet infördes och kvinnorna gavs rösträtt. Schweiz fick stå modell för en ny civillagstiftning samtidigt som den italienska straff- och den franska förvaltningslagen övertogs. Idag bedriver det regerande islamistiska partiet en reformpolitik som öppnat vägen för medlemskapsförhandlingar med EU.

Istanbul är med sina 15 miljoner invånare Europas största stad. Här möts inte bara Europa och Asien utan även den europeiska sekulära samhällsapparaten och religiösa traditioner. Genom studiebesök i staden erbjuds en unik insikt i frågorna kursen berör.

 

Fullständigt namn: Familj, religion och rätt Kontaktpersoner
Studieort:Stockholm/Uppsala/Lund
och Istanbul
Undervisningsspråk:Svenska/Engelska
Period: Kursen ges ej längre
Studietakt:Helfart
Ansök via: Det går inte längre att ansöka till kursen

 

Bild1