Kommunikativ variation i tid och rum – 7,5 hp

Utforska kommunikationens uttryck och förutsättningar i Rom.

Kommunikation

Kursen Kommunikativ variation i tid och rum behandlar tids- och rumslig variation av olika typer av kommunikation med särskilt fokus på staden Rom och på vardagssituationer. I första hand vänder sig kursen till studenter på avancerad nivå inom ett brett fält av inriktningar: medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, historia, antikens kultur och samhällsliv, språkvetenskap, moderna och klassiska språk, logopedi, kulturvetenskap, litteratur och filosofi. Men alla med grundexamen och med intresse för kommunikation är välkomna att delta.

Kursens tre teman

Tre teman i kursen är makt, estetik och vardag. Inom dessa teman behandlas definitioner av skriven, talad och semiotisk kommunikation, förändringar i kommunikationsmönster i skiftande samhälleliga och politiska kontexter, samt situationsbestämd interaktion – kommunikativ kreativitet i vardagssituationer (språk, gester, mimik).

Kursen består av webbaserade studier i Sverige, två veckors studier inklusive fältarbete i Rom samt ett projektarbete som färdigställs under kursen. Kursperioden som är förlagd till Rom arrangeras i samarbete med Svenska institutet i Rom och Università Roma 3. Studenterna får på plats träffa studenter och lärare från Romuniversitetet. Engelska används som kontaktspråk i Rom.

Studieort:Lund/Rom Kontaktpersoner
Undervisningsspråk:Svenska/Engelska Petra Bernardini– Lund
Period: Kursen ges ej längre

046-222 38 26

Studietakt:Halvfart Jonas Carlquist – Umeå
Ansök via: Kursen ges ej längre

090-768 66 24

Bild1