Istanbul – kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst – 15 hp

Kursen Istanbul – kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst behandlar kulturmöten av olika slag, med fokus på Istanbul – från den bysantinska och osmanska perioden fram till idag.

Monumentkursen

I första hand vänder sig kursen till humanister, samhällsvetare och religionsvetare, men alla med en grundexamen och ett intresse för det globala kulturarvet är välkomna att delta.

Kursen ger en reflekterad syn på vem som använde den materiella kulturen, vilka anspråk de hade, och på vad man ville säga med olika monument. Under kursen hanteras litteratur, musik, konst, miljöer och arkitektur från olika kunskapstraditioner och olika tider. Undervisningen ger en bakgrund till Istanbuls växelrika historia och de religiösa förhållandena. I kursen ingår studiebesök rörande turkiska samlingar i Sverige till bland annat Medelhavsmuseet och Nordiska museet.

Kursens upplägg

De första två veckornas undervisning ges i Sverige. Därefter följer en vecka i själva Istanbul. Under kursen ska ett projekt göras färdigt, som behandlas i seminarier under en avslutande vecka i Sverige. Lärarna handleder och hjälper till med innehåll, teori, metodik och praktiska lösningar. I Istanbul sker undervisningen delvis i form av fältarbete genom studier av miljöer, bebyggelse och konst. Kursperioden som är förlagd till Turkiet arrangeras i samarbete med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Istanbul – en stad för kulturmöten

En stad med lång historia kan sägas vara en produkt av sina minnen. Minnena framträder fysiskt i de hus, platser, statyer och konstverk som överlevt invasioner, ideologiska omvälvningar och tidens tand. Vi skall gripa tag i dessa fysiska minnen aktivt för att nå till den historiska kunskapen. Istanbul kommer att tjäna som en fallstudie för kursen. Under lång tid var Istanbul (Konstantinopel) den största och viktigaste metropolen i den östra medelhavsregionen. Nobelpristagaren Orhan Pamuk beskriver Istanbul i ”Svarta boken” som sluten och mörk — men att staden är läsbar för den nyfikna betraktaren.

Vi skall läsa staden, och röra oss flitigt i Istanbul: i moskéer, kyrkor, palats, museer men också i vardagsmiljöerna på basarer, torg och gator. Vi skall undersöka staden med olika glasögon: nordbons syn på det ”orientaliska”, flanörens desintresserade ögonkast, forskarens objektiva granskning, turkarnas syn på Västerlandet.

 

Studieort:Uppsala/Istanbul Kontaktpersoner
Undervisningsspråk:Svenska/Engelska Jan von Bonsdorff– Uppsala
Period:Kursen ges ej längre via USI

018-471 28 89

Studietakt:Halvfart
Ansök via: Kursen ges ej längre via USI

Vi behöver (det gäller ALLA) en skriftlig ansökan på högst en A4-sida där du anger på vilket sätt kursen går i samklang med dina övriga studier, varför du personligen vill söka, vad du väntar dig av kursen, samt något om dina tidigare högskolestudier. Glöm inte heller namn, adress, lärosäte, e-post, samt första delen av personnumret. Ansökan skall skickas till: Konstvetenskapliga institutionen, Sekretariatet, Box 630, SE-751 26 Uppsala, Sverige, före den 15 oktober. Poststämpeln gäller och för sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Bild1