Levd Religion: Representation och praktik 7,5 hp, HT24

Denna kurs för mastersstudenter läses tillsammans med doktorander och ger kunskaper om fältet levd religion med fokus på samtida islam. Kursens teoretiska delar ges på distans och kompletteras med fältstudier i Istanbul som ger kunskaper och insikt i hur religion officiellt gestaltas och representeras i exempelvis muséer och platser för tillbedjan. Fältstudierna behandlar även platser för levd religion i Istanbul, såsom platser knutna till pilgrimsfärd, helgedomar för helgon och sufiska loger. Kursen kommer illustrera levd religions mångfacetterade uttryck genom Istanbul som en etnografisk plats, och kommer genom detta ge studenterna analytiska färdigheter för att förklara samtida uttryck av religion.

Fältresan är planerad att äga rum 1–6 december 2024. Notera att antagna studenter är ansvariga för att täcka sina kostnader för studieresan. Uppskattningsvis kostar flygresa till Istanbul ca 2000-4000 SEK. Subventionerat boende i delat rum erbjuds i mån av plats på institutet, räkna med ca 45 Euro per dag, samt 10-20 Euro per dag för övriga utgifter. Frukost och lunch ingår. Deltagande i fältresan är inte ett krav för att klara kursen, men uppmuntras starkt. Flera lärosäten erbjuder stipendier – se nedan och hör med ditt lärosäte vilka lämpliga stipendier som finns!

Mer information om kursen samt kursplan hittar du här. Kursen ges av Stockholms universitet, i samarbete med Göteborgs och Umeå universitet samt Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul inom ramen för USI, Universitet och Svenska Institut i samverkan för internationalisering.

Ansök på antagning.se 15 mars – 15 april 2024. För frågor om kursen vänligen kontakta professor Susanne Olsson: susanne.olsson@rel.su.se

Stipendier att söka, per lärosäte:

Stockholms Universitet

Göteborgs universitet Se särskilt Adlerbertska stipendiet för utomlands resor inom studier, ansökan är öppen 2 september – 27 september 2024.

Uppsala universitet

Umeå universitet och Lunds universitet: kontakta din institution, fakultet eller nation och fråga vad det finns för stipendier som kan passa.

Stockholms universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet