Instituten

De svenska medelhavsinstituten i Athen, Istanbul och Rom är plattformar för svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på plats i medelhavsregionen. De ingår i omfattande vetenskapliga nätverk, tillsammans med lokala och internationella universitet, bibliotek, museer, forskningsinstitutioner såsom utländska institut, arkiv och kulturarvsmyndigheter. Instituten tillhandahåller arbetsplatser och subventionerade gästbostäder liksom omfattande biblioteksresurser och arkiv. Instituten arrangerar i egen och andras regi seminarier, workshops, kurser och större vetenskapliga möten. Den akademiska kurs- och seminarieverksamheten sker i nära samarbete med svenska lärosäten, till exempel inom ramen för USI-nätverket. Den vetenskapliga personalen på plats erbjuder kompetens inom exempelvis klassisk arkeologi och antikens historia, bysantinologi, konstvetenskap och religionsvetenskap. I institutens forskningsservice ingår förmedling av kontakter med myndigheter, kulturarvs- och forskningsinstitutioner liksom andra vetenskapliga aktörer på ett internationellt plan.

Svenska Forsknings Institutet i Istanbul (SFII)

SFII erbjuder en lokal akademisk plattform för nordiska forskare som kommer till Istanbul, inklusive ett bibliotek, gästhus, arbetsplatser och ett auditorium. Institutet delar ut stipendier för längre eller kortare vistelser till studenter och forskare, och det anordnar konferenser, seminarier och workshops, doktorand- och masterkurser. SFII fungerar både som ett nav för nordiska forskare, som en lokal nod för turkisk och internationell forskning, och som en länk mellan turkisk, nordisk och internationell vetenskap.

Bland de många forskningsområden som representeras vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) finns arkeologi, konst- och arkitekturhistoria, klassiska och bysantinska studier, osmanska och moderna turkiska historien, väst- och centralasiatiska språk och litteraturer, religionshistoria och religion, statsvetenskap och internationella relationer, socialantropologi och sociologi.

Utöver regelbundna föreläsningar och seminarier i Istanbul arrangerar SFII även offentliga och interna evenemang i Sverige, och står värd för tre olika publikationsserier: Transactions som riktar sig till en internationell akademisk publik, den svenska årsboken Dragomanen och nyhetsbrevet Kalabalık! Institutet är organiserat runt ett kollegium av forskare under ledning av en styrelse i Stockholm. Det stöds vidare av en vänförening.

Initiativet att etablera ett svenskt forskningsinstitut i Istanbul går tillbaka till Osmanska rikets sista år. Sedan ett inledande försök att skapa en infrastruktur för svenska forskare i Moda på Istanbuls asiatiska sida (1922–24) hade övergetts på grund av medelsbrist, dröjde det till 1962 innan ett nytt initiativ, denna gång med stöd av både akademi och utlandsmyndigheter, kunde erbjuda en forskarbostad inom det svenska generalkonsulatet, tidigare ambassadens, område i Beyoğlu, där dagens institut ännu ligger.

Mer information: www.srii.org samt https://www.instagram.com/sri_istanbul/

Svenska Institutet i Rom

Svenska institutet i Rom är en institution för svensk humanistisk forskning och högre utbildning främst inom antikvetenskap, klassiska språk, historia, konstvetenskap, arkitektur och restaureringskonst. Institutet erbjuder årliga stipendier och anordnar kurser i samverkan med svenska universitet för studenter på avancerad nivå och doktorander i klassisk arkeologi och konstvetenskap. Svenska institutet främjar också den internationella akademiska dialogen genom att anordna konferenser, workshops, seminarieserier och öppna föreläsningar. Institutet har ett forskningsbibliotek, ett arkeologiskt laboratorium, gästrum och -lägenheter för stipendiater och forskare. Institutet grundades 1925 på initiativ av kronprins Gustav Adolf och är en privat stiftelse som finansieras av Utbildningsdepartementet. Syftet var initialt att främja antikvetenskapen, men institutet skulle också tjäna den humanistiska forskningens och konstens intressen.

Institutet utdelar årligen ett antal större stipendier, som utlyses på institutets hemsida i början av december.

Mer information: www.isvroma.org

Svenska Institutet i Athen

Svenska institutet i Athen öppnade för verksamhet 1948 och har som huvudmål att bedriva forskning och undervisning om Greklands antika kultur liksom att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Institutets fokus ligger på grekisk arkeologi. Vi bedriver arkeologisk fältverksamhet på flera platser och agerar dessutom mellanhand mellan svenska forskare som vill utföra arkeologiskt arbete i Grekland och det grekiska ministeriet. Självklart kan dock studenter och forskare från andra akademiska discipliner utnyttja våra resurser.

En mycket viktig del av SIAs verksamhet utgörs av undervisning på universitetsnivå. Varje år erbjuder Institutet en eller flera kurser i grekisk arkeologi och historia samt närliggande ämnen, och med jämna mellanrum organiseras dessutom kortare exkursioner för doktorander och forskare. Institutet utlyser även vistelsestipendier för avancerade studenter och forskare, två terminslånga och två månadslånga per år. Boende i något av Institutets fyra rum (ett enkel- och två dubbelrum samt en lägenhet) kan i vissa fall erbjudas även utan stipendium.

Athen erbjuder fantastiska biblioteksresurser. Forskare och studenter kan till exempel utnyttja det nordiska bibliotekets fina samlingar som täcker ett brett spektrum av ämnen på olika sätt relaterade till antiken (www.norlib.gr). Det är dessutom möjligt att via Institutet få tillgång till ett stort antal andra forskningsbibliotek, arkiv, arkeologiska platser och museisamlingar i Athen och övriga Grekland.

SIA organiserar årligen ett stort antal seminarier, konferenser och workshops, antingen på eget initiativ eller i samarbete med svenska forskare som önskar arrangera något på plats i Institutets lokaler. De flesta av SIAs arrangemang sker i hybridformat och kan därmed följas från Sverige.

Kulturverksamheten syftar till att främja ett kulturellt utbyte mellan Grekland och Sverige. Vi presenterar svensk film, litteratur, konst och musik i Grekland och i viss mån även omvänt, grekisk kultur i Sverige. Fokus ligger dock på att skapa nätverk för en yngre generation konstnärliga utövare genom att arrangera internatveckor i Grekland där studenter i konstnärliga ämnen från de två länderna arbetar med ett gemensamt projekt.

Mer information: www.sia.gr

Finansiering av besök vid instituten

För doktorander och lärare finns det goda möjligheter att finansiera ett besök vid instituten genom Erasmus+ Staff Training. Doktorander och mastersstudenter kan även söka Erasmus+ Studentpraktik som har en bred tolkning och för doktorander till exempel kan omfatta insamling av data. Kontakta ansvarig handläggare för Erasmus+ vid ditt lärosäte för att få information om ansökningsförfarande.