Migration och politik i Mellanöstern – 7,5 hp

politik

Migration är en fråga av stor betydelse i ett globalt perspektiv, med djupgående effekter på ekonomi, sociala strukturer, nationell och internationell politik, kultur och identitet. Migration kan spela en avgörande roll för frigörelse, individuell och kollektiv utveckling samt kreativt kulturellt inflytande, men är också sammankopplat med den globala ojämlika fördelningen av välfärd och möjligheter, internationella konflikter och flyktingar, omflyttningspolitik, exploatering av arbetskraft, trafficking, överbefolkning, segregerade områden, otrygghet, fördomar och rasism. Följaktligen finns forna och nutida migrationsprocesser inskrivna på en mängd olika sätt i individuella, kollektiva och nationella narrativer och minnen – från historieskrivningar om framgång, utveckling och optimism, till berättelser om konflikter, fattigdom, lidande och trauman. Sådana narrativer kanaliseras i politiska sammanhang, exempelvis politiska program, reformer, politisk offentlig debatt, nationell utbildning, firandet av nationella ritualer, och i nyhetsmedier. I politisk identitetsdiskurs runtom i världen fungerar berättelser om migration således som ett kraftfullt vapen i anspråken på politisk legitimitet och mobilisering, men även förtryck och strid, i vädjan till gemensamma uppfattningar om verkliga eller inbillade förflutna präglade av migration, omflyttning, diaspora eller erövring.

Den här kursen bjuder in studenter att utforska migrationens mångfacetterade historier och verkligheter, liksom den politiska makten kopplad till uppfattningar om och minnen av migration och omflyttning. Fokus kommer att ligga på forntida och nuvarande migrationsprocesser i och från Mellanösternregionen. Kursen kombinerar individuella, internetbaserade studier och föreläsningar med en unik möjlighet till intensiva campusstudier, föreläsningar, diskussioner och fältarbete vid Ben Gurion University of the Negev (Israel) och Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Studieort:Lund/Göteborg/Växjö och Irbid/Jerusalem/Beer Sheva Kontaktpersoner
Undervisningsspråk: Engelska Torsten.Janson@cme.lu.se – Lund
Period: Kursen ges ej längre
Studietakt: Halvfart Isabell.Schierenbeck@globalstudies.gu.se – Göteborg
Ansök via: Kursen ges ej längre
Jonas.Sjolander@lnu.se – Linné

Bild1