Vatten – resurshantering i tid och rum – 7,5 hp

Kursen ‘Vatten – resurshantering i tid och rum’ behandlar hur en livsavgörande naturresurs som vatten påverkat hur samhällen har formats och organiserats under olika tidsepoker.

Vatten

I kursen Vatten – resurshantering i tid och rum studeras hur människan genom planeringsåtgärder försökt nyttja vattenresursen utifrån de förutsättningar som ges av den hydrologiska cykeln, de geografiska villkoren och de historiska traditionerna.

Kursens teman utgörs av vattnets betydelse för bosättningsmönster, försörjningsvillkor och kontaktytor. Dessa tre teman spänner över ett långt tidsperspektiv, från antikens Grekland till dagens samhällen. En majoritet av världens befolkning lever i kustzonen, ett område utsatt både för en ökad urbanisering och för påverkan av förväntade klimateffekter. Här spelar hantering av vattnet en livsavgörande roll.

Kursupplägg

Kursen inleds med en gemensam träff och ett par veckors förberedelser i Sverige. Därefter följer en fältperiod i Grekland för att avslutas med en period i Sverige då en rapport från arbetet skrivs. En viktig del av kursperioden sker i fält tillsammans med Svenska Institutet i Aten med forskare och lärare på plats i Grekland.

Grekland ur ett resurshanteringsperspektiv

Vistelsen i Grekland ger möjlighet att på plats studera och i fält beforska konsekvenserna av såväl överskott som brist på vatten. Grekland är också en bra utgångspunkt för att studera Medelhavet som transportled och försörjningskälla. Såväl fisket som turismen utgör en viktig ekonomisk resurs.

Kontakter som vi får del av genom det Svenska Medelhavsinstitutet i Aten och Harvard Centre for Hellenic Studies i Nauplion ger ett långt historiskt perspektiv på hur vattenresursen utnyttjats och reglerats från förhistorisk tid till nutid. Här erbjuds goda faciliteter i en historisk och kulturellt spännande miljö. Vi får möta grekiska forskare, lärare och studenter som deltar i de gemensamma aktiviteterna och hjälper till med praktiska lösningar och tolkningar i samband med det egna fältarbetet.

 

Fullständigt namn: Vatten – resurshantering i tid och rum – fokus Grekland Kontaktpersoner
Studieort:Stockholm/Aten/Nauplion Gunnel Forsberg– Stockholm
Undervisningsspråk: Engelska

08-674 7843

Period: Kursen ges ej längre Åsa Danielsson – Linköping
Studietakt:Helfart

013-28 29 22

Ansök via: Kursen ges ej längre Maths Isacson – Uppsala

018-471 12 17

Bild1