Nätverkets historia

Meandersliga_logo_word

Hösten 2006 samlades representanter för fem svenska lärosäten i Rom för att undersöka möjliga samarbeten med de svenska Medelhavsinstituten. Där föddes USI, Universitet i samarbete för internationalisering. Ett par år senare bytte nätverket namn till Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering. Förkortningen blev densamma. Nätverkets första ordförande var Eva Wiberg, professor i italienska och prorektor vid Lunds universitet.

Vid uppstarten medfinansierades USI av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Bidraget var på tre år för att kunna bygga upp verksamheten. Därefter har USI helt finansierats av de ingående universiteten.

Det började med masterkurser

Initialt koncentrerade sig verksamheten helt på masterkurser. Bolognareformen var ny och viljan att internationalisera universitetsutbildningen stor. Tanken var att kunna erbjuda tvärvetenskapliga masterkurser, öppna för alla med kandidatexamen, med fältstudier vid Medelhavet. Tillsammans med föreståndarna vid instituten utformades kurser där man på bästa sätt kunde nyttja universitetens kompetensområden med den expertis instituten kunde erbjuda. Den första kursen lanserades hösten 2008.

Introduktionen av forskarseminarier

Efter initiativ av det svenska Medelhavsinstitutet i Alexandria började USI 2011 även att arrangera forskarseminarier för att öka utbytet mellan svenska forskare och forskare i Medelhavsregionen. Institutet i Alexandria hade som särskilt uppdrag att arbeta med demokratifrågor och våren 2011 arrangerade USI sitt första forskarseminarium – Creating Confidence and Democracy in Previous Autocracies, där svenska och egyptiska forskare möttes för att ta del av varandras kunskap. Egypten var mitt uppe i den arabiska våren och behovet av att diskutera demokratifrågor stort. Hittills har USI varit med och arrangerat fyra forskarseminarier på olika teman.

Genom åren har USI knutit kontakter med flera universitet i regionen, forskare har kommit till Sverige på gästprofessurer och ett stort antal av studenterna har gått vidare och blivit doktorander vid de medverkande universiteten. USI är numer även en viktig del av de svenska Medelhavsinstitutens verksamhet.

Bild1

su

luuuumugu

 

 

 

     jerusalem