Flerspråkighet och mobilitet – 15 hp

Kursen behandlar relationen mellan flerspråkighet och mobilitet, med fokus på Istanbul – från den osmanska perioden fram till idag.

Människors mobilitet påverkas av politiska, ekonomiska, rättsliga, kulturella och teknologiska förhållanden. Samtidigt spelar människors mobilitet en viktig roll för utvecklingen av flerspråkighet både för individen och i samhället de lever. Dessa komplexa samband mellan flerspråkighet och mobilitet kommer vi att utforska. Vi kommer att jämföra perioder i Istanbuls historia och vi kommer att titta på hur Istanbul förhåller sig till andra städer i Sverige och i övriga Västeuropa.

Kursens upplägg

Undervisningen inleds med en introduktionsvecka på ditt hemuniversitet i Sverige. Efter en tre veckors förberedelseperiod följer två veckor i Istanbul med undervisning, studiebesök och fältarbete. Du kommer att få tillfälle att upptäcka och dokumentera olika aspekter av Istanbuls mobilitet och flerspråkighet. Du kommer att få möjlighet att träffa talare av gamla och nya minoritetsspråk samt besöka flerspråkiga stadsdelar, arbetsplatser, skolor och universitet.

Kursen avslutas med seminarier på ditt hemuniversitet i Sverige där du presenterar och diskuterar din uppsats.

I första hand vänder sig denna kurs till humanister och samhällsvetare, men alla med en kandidatexamen och ett intresse för flerspråkighet och internationell migration är välkomna att delta.

Istanbul – mellan två världar

Flera gånger under sin långa historia har Istanbul varit en av världens folkrikaste städer. Staden har fungerat som ett ständigt nav i folkrörelser mellan Asien, Europa och Nordafrika. I egenskap av tidigare huvudstad i tre multietniska imperier har staden attraherat åtskilliga grupper med många olika språk. Den osmanska perioden kännetecknades av stor tolerans gentemot olika etniska gruppers kultur och språk. I slutet av 1800-talet var Istanbul en av Europas och världens mest mångkulturella och flerspråkiga städer. Under den turkiska republikens första decennier minskade dock mångfalden i Istanbul radikalt. Fr.o.m. 1960-talet började flerspråkigheten återhämta sig något tack vare inbördes migration och den ökade mobiliteten i Turkiets närområde efter 1990. Samtidigt har Turkiet förvandlats från ett utvandringsland, först till ett transitland och på senare tid även till ett begynnande invandringsland. Som landets ekonomiska centrum står Istanbul idag inför liknande utmaningar som många västeuropeiska städer med stora grupper av nya migranter med varierande legal status.

 

Fullständigt namn: Flerspråkighet och mobilitet – Istanbul som fallstudie Kontaktpersoner
Studieort:Stockholm/Linköping/Umeå
och Istanbul
Memet Aktürk Drake– Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska/Engelska

08-16 14 01

Period: Kursen ges ej längre Zoran Slavnić – Linköping
Studietakt:Helfart

011-363 211

Ansök via: Kursen ges ej längre Lena Granstedt – Umeå

090-786 56 80

 

Bild1